Przegląd instalacji elektrycznej w Łodzi

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w Łodzi

Oferujemy Państwu wykonanie badań instalacji elektrycznych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane.

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. w Łodzi

Zgodnie z wymaganiami ustawy kontrole powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat. w mieście Łódż
Dodatkowo zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez COBOR „Elektromontaż” w 1999 r. określonymi w dokumencie „Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych” w pomieszczeniach narażonych na niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania zalecamy wykonywać pomiary instalacji w okresach wskazanych w tabeli poniżej.  http://www.gkpge.pl/ http://www.energa-operator.plhttps://www.enea.pl/


Tab. Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych w Łodzi.

tabela

Kontakt Łódź

kom. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://www.lodzkie.eu/page/
http://www.pinb.lodz.pl/
https://uml.lodz.pl/