9844

ilość kontroli

Przeglądy budynków biurowych w mieście Gdańsk

335

zrealizowanych umów

Przeglądy pięcioletnie budynków Gdańsk

100%

zadowolonych klientów

Przeglądy roczne budynków Gdańsk

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków Łódź

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków w mieście Łódź

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. pin przeg um przeg
Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących przeglądów...

Czytaj dalej

Przeglądy okresowe budynków Łódź

Przeglądy okresowe budynków (do 31.V i 30.XI) w Łodzi

Oferujemy Państwu wykonywanie przeglądów okresowych obiektów wielkopowierzchniowych, które z uwagi na powierzchnie zabudowy (powyżej 2000 m2) lub powierzchnie dachu (powyżej 1000 m2) podlegają kontroli co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada.

Czytaj dalej

Przegląd instalacji elektrycznej w Łodzi

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w Łodzi

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Pomiary wykonujemy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Czytaj dalej

Przegląd instalacji gazowej w Łodzi

Przegląd i badania szczelności instalacji gazowej w Łodzi

 Oferujemy Państwu wykonanie kontroli instalacji gazowej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy instalacje gazowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku, ich prawidłowa eksploatacja i kontrola jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo

Czytaj dalej

Kontakt Łódź

kom. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://www.lodzkie.eu/page/
http://www.pinb.lodz.pl/
https://uml.lodz.pl/